Disclaimer

Disclaimer:

Geldigheid van weergegeven prijzen en afbeeldingen

VLB Nederland B.V. spant zich in om de inhoud van de webshop actueel te houden of regelmatig aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig of onjuist is.

Als door een menselijke of een technische fout een prijs, omschrijving of andere voorwaarde(n) van een product of dienst foutief is/zijn weergegeven in deze webshop en tegen deze foutief weergegeven prijs of voorwaarde(n) is besteld, kan VLB Nederland B.V. weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de foutief weergegeven prijs of voorwaarde(n). Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie in deze webshop, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Afbeeldingen van artikelen die getoond worden kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk geleverde versie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel onze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is VLB Nederland B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud hiervan kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

VLB Nederland B.V. behoudt zich het recht om de disclaimer aan te passen.