Garantiebepaling

De garantiebepalingen zijn enkel van toepassing op de machines welke volgens de fabrieksvoorwaarden werden geplaatst en aangesloten.
De waarborg dekt enkel materiaal- of fabricagefouten. Wij zijn verplicht om de door ons vastgestelde defecte stukken te vervangen of te herstellen.
De waarborg dekt geenszins werkuren en verplaatsingskosten.

De waarborg vervalt ten gevolge van:

  • De vervanging van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn;
  • De onderdelen die door de constructeur niet als defect erkend kan worden;
  • De problemen die het resultaat zijn van een abnormaal gebruik van het materieel;
  • De problemen die het resultaat zijn van onjuiste installatie;
  • De onderdelen of problemen die het resultaat zijn van transportschade of een onoordeelkundige goederbehandeling;
  • Een herstelling en/of vervanging van defecte onderdelen tijdens de garantieperiode leidt niet tot de verlenging van de genoemde garantie.

Deze garanties vervallen indien bovenvermelde apparaten op verkeerde spanningen werden aangesloten.
Het bewijs hiervan is de doorslag van de isolatie of uitbranden van één wikkeling.

Garantie vervalt als er geen gebruik wordt gemaakt van originele VLB messen, herkenbaar aan het VLB logo en originele VLB onderdelen.